توضیحى مختصر درمورد دوره های تتا هیلینگ در ایران و تهران

به نام همه انچه که هست

کارگاه حضورى یکى
از قدرتمندترین تکنیکهاى پیشرفته
دنیا بنام تتا هیلینگ با مربى برجسته و مدرک

توضیحى مختصر درمورد دوره های تتا هیلینگ در ایران و تهران

این علم در سال ۱۹۹۵ توسط  خانومى به نام ویانا استیبال بر اثر شفاى کامل ایشان از تومور ۹اینچى سرطانى در پایشان ابداع شد.

#تتا_هیلینگ یک روش مراقبه و فلسفه روحى و معنوى ست که نه وابسته به دین و آیین است و نه مغایرتى با ادیان دارد. هدف این روش نزدیکى به خالق هستى و شفاى فیزیکى، روانى و روحى شما واطرافیانتان به صورت شفاى لحظه اى میباشد، این تکنیک زندگى بسیارى از افراد را به سادگى تغییر داده است.
این تکنیکها براى هر شغلى که بنوعى با مردم درارتباطند همچون پزشکان، درمانگران، روانشناسان واساتید دانشگاه ها و مدیران شرکتها و… بسیار مفید و موثر است.
کلاس بیسیک، کارآموزان را با این علم آشنا مى سازد و به آنها یاد مى دهد که چگونه در هر لحظه عشق بى قید وشرط خالق را تجربه کنند وچگونه با استفاده از انرژى خالص عشق، زندگى خود را به آنگونه که میپسندند خلق کنند. ادامه خواندن Continue reading