کلینیک مددکاری اجتماعی پویان به روایت تصویر

اجرای اولین تست بینایی سنجی در کلینیک پویان

در این بخش تصاویری ازانجام اولین تست بینایی سنجی که باهمکاری ومشارکت معاونت پیشگیری بهزیستی شهرستان ری درکلینیک مددکاری پویان انجام شد نمایه می گردد.

تصاویری از کادر تخصصی کلینیک پویان

تصاویری از دوره آموزشی کار آفرینی

تصاویر مربوط به دوره آموزشی کار آفرینی که توسط سرکار خانم دکتر مینایی در کلینیک مددکاری اجتماعی پویان برگزار گردید.