کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی

 

“کارگاه آموزشی مهارت های زندگی”

جلسه اول:مورخ۹۴/۰۸/۲۳
محل برگزاری:خیابان دماوند،خیابان مسیل باختر،خیابان کشاورز،سرا محله زرکش
ساعت شروع کلاس:۸
ساعت اتمام کلاس: ۱۱:۳۰
روان شناس:سرکار خانم اصغری نژاد
مددکار اجتماعی:سمیه کامرانپور

مهارت های ده گانه زندگی:۱-خودآگاهی ۲-همدلی ۳-روابط بین فردی ۴-ارتباط موثر ۵-حل مسئله ۶-تصمیم گیری ۷-تفکرخلاق ۸-تفکر نقادانه ۹-مقابله با خشم ۱۰-کنترل استرس
مباحث جلسه اول:خودآگاهی و همدلی
۱-خودآگاهی: رسیدن به شناخت(شناخت نقاط قوت و نقاط ضعف)،داشتن تصویر واقع بینانه از خود و از ظرفیت های درونی، خودآگاهی به این معنی که چگونه به خود نگاه کرده و بر اساس نگاه چه احساسی پیدا میکنیم.

اجزای خودآگاهی:
۱-شناخت ویژگیهای جسمانی و ظاهری
۲-شناخت تواناییها و مهارت های خود(شناخت نقاط قوت و ضعف کاملا ضروری است)
۳-شناخت افکار و گفتگوهای درونی
۴-شناخت باورها و ارزش های خود(باورهای ما افکاری است که آنها را درست و صحیح میدانیم و بر مبنای آن عمل میکنیم و بر اساس ارزش ها، افکار و باورهایمان را مورد ارزیابی قرار میدهیم)
*۳ عامل موثر در رشد خودآگاهی:۱-پذیرش خود(پذیرش اشنباهاتی که از ما سر میزند) ۲-پذیرش دیگران(پذیرفتن تفاوت های فردی)۳-مسئولیت پذیری(ترس از شکست نباید مانعی برای قبول مسئولیت ما باشد)
۲-همدلی:مدلی یعنی اینکه فرد بتواند زندگی دیگران را حتی اگر در آن شرایط قرار ندارد درک کند،همدلی باعث بهبود روابط اجتماعی میشود.
اجزای مهارت همدلی:*علاقه داشتن به دیگران ،*تحمل افراد مختلف،*رفتار بین فردی همراه با پرخاشگری کمتر،*
دوست یابی(دوست داشتنی تر شدن)،احترام قائل شدن برای دیگران.
راه های همدلی کردن با دیگران:
*به صحبت های دیگران گوش کنید.
*به احساسات فرد مقابل توجه کنید.*خود را به جای فرد مقابل بگذارید و از دیدگاه او به موضوع نگاه کنید.
*سعی کنید با احساس و عاطفه طرف مقابلتان هماهنگ شوید.
*انتقاد نکنید.
*برچسب نزنید.
*مشکل را بزگ نمایی یا کوچک نمایی نکنید.
*مقایسه نکنید.
*سرزنش نکنید.
جلسه دوم:۹۴/۰۸/۲۸
عنوان: کارگاه آموزشی مهارت های زندگی
محل برگزاری:افسریه،بین پانزده متری اول واتوبان –روبروی بانک ثامن
ساعت اتمام:۱۲ ساعت شروع کلاس:۸
روان شناس:سرکار خانم اصغری نژاد
مددکار اجتماعی:سمیه کامرانپور

مباحث جلسه دوم: روابط بین فردی وارتباط موثر
۳-روابط بین فردی:یکی از ویژگیهای انسان سالم و موفق،مهارت و توانایی برقراری ارتباط موثر و سازنده با دیگران است.
شش گام اساسی برای یادگیری مهارت روابط بین فردی:
گام اول:گوش دادن=یک شنونده موفق باید بین ارتباط کلامی و غیر کلامی هماهنگی لازم برقرار کند و باید به ژست ها وحالات بدنی طرف مقابل یعنی گوینده توجه کنید،باید با حالات و تماس چشمی مناسب این موضوع را به گوینده منتقل کنیدکه علاقمند است به حرف های او گوش دهد.
گام دوم:صریح و صادق بودن=این فرآیند قابل دیدن و شنیدن نیست ولی دو طرف درگیر ارتباط آن را حس می کنند.عدم صداقت و ابهام در ارتباطات انسانی سرمنشا بسیاری از مشکلات در ارتباطات فردی است.
گام سوم :همدلی و همدردی= برای همدلی باید بتوانیم خود را به جای دیگران بگذاریم و از دریچه چشم آن ها نگاه و احساس کنیم.
گام چهارم:حفظ آرامش و احترام به طرف مقابل=اگر در ارتباط با دیگران به نظرات دیگران احترام نگذاریم ارتباطهدفمند و مناسب نخواهیم داشت.
گام پنجم:مخالفت نمودن به شیوه مناسب=یکی از مناسب ترین شیوه ها برای مخالفت کردن با نظرات و عقاید دیگران روش خلع سلاح است در این روش فرد در سخنان طرف مقابل حقیقتی را پیدا میکند و بر اساس آن موافقت و تایید میکند.
گام ششم:خودشناسی و افزایش اگاهی=تلاش برای افزایش اطلاعات و آگاهیهای ما جهت شناساندن دیگران و محیط مان.
۴-ارتباط موثر:۱- نگفتن به خود ۲-نه گفتن به دیگران
-نه گفتن به خود:شخص باید بتواند در مقابل بعضی خواسته های خود نه بگویدتا بتواند به اهداف خود برسد. زمانیکه فرددر مقابل وسوسه خوردن یک تکه شیرینی خوشمزه مقاومت میکند در واقع به خواسته های خود جواب نه میدهد.
-نه گفتن به دیگران:گاهی اوقات فرد باید در مقابل درخواست و خواسته های دیگران مقاومت کند(زمانیکه فرد تمایلات و خواسته های خود را ترجیح میدهد)
ویژگی افرادی که مهارت نه گفتن دارند:
۱-این افراد قاطعیت خوبی دارند
۲-اعتماد به نفس آن ها بالاست
۳-برنامه های شخصی در زندگی دارند
۴-اهدافشان روشن و واضح است.
تقویت مهارت های نه گفتن:
گام اول مشخص کردن اهداف و برنامه ها
اعتماد به نفس خود را تقویت کنیم
در مسائل جزئی نه گفتن را تمرین کنیم
اطلاعات و آگاهیهای خود را افزایش دهیم

جلسه سوم:مورخ۹۴/۰۸/۲۹
عنوان :کارگاه آموزشی مهارت های زندگی
محل برگزاری :افسریه،بین پانزده متری اول واتوبان
ساعت اتمام کلاس :۱۲ ساعت شروع کلاس:۸:۱۵
روان شناس:سرکار خانم اصغری نژاد
مددکاراجتماعی:سمیه کامرانپور

مباحث جلسه سوم :حل مسئله و تصمیم گیری
حل مسئله: نیاز به تجربه های عملی و توانمندیهای ذهنی دارد. ۵-
**نکته:نسبت به مسئله مسئولیت پذیری داشته باشیم به عبارتی وجود مسئله را انکار نکنیم،علاوه بر این اتفاق را به شکل
مسئله ببینیم نه مشکل. تلاش برای حل مسئله بر سلامت روانی و رفاه اجتماعی اهمیت دارد.
برای حل مسئله احساس ها و افکار منفی خود را کنترل کنید،در لحظه ی تصمیم گیری خود را سرزنش و ملامت نکنید،
وجود مشکل دلیل بر ضعف،بی کفایتی و بی استعدادی نیست،بنابراین نباید احساس درماندگی نمود.
گام های حل مسئله:۱-شناسایی یا طرح مسئله ۲-شناسایی علت یا به وجود آمدن مسئله ۳-انتخاب چند راه حل برای حل
مسئله ۴-گزینش بهترین راه حل ۵-به اجرا گذاشتن راه حل ۶-ارزیابی اثربخشی راه حل
دلیل های اصلی شکست حل مسئله: ناتوانی در تعقیب مسئله، ناتوانی در فهم دقیق مسئله،ناتوانی در دریافت اطلاعات
لازم،انتخاب راه حل ضعیف،کار کردن با اطلاعات نادرست،ناتوانی در استفاده از تجربه های دیگران،ناتوانی در خلاقیت
و نوآوری و…
۶- تصمیم گیری :مهارت تصمیم گیری به ما کمک میکند تا با اطلاعات و آگاهی کافی با توجه به اهداف خود،از بین راهها
و گزینه های مختلف بهترین راه حل را انتخاب کرده و به کار بگیریم.
هنگام تصمیم گیری گزینه هایتان را لیست کنید.برای تصمیمی که میخواهیم بگیریم همه ی انتخاب ها و گزینه های موجود
را لیست کنید و آن ها را بررسی کنید.
سوالات را بازنویسی کنید و به طرق مختلف به مشکل نگاه کنید،این باعث میشود که بتوانید راه کارهای متفاوت را پیدا
کنید.
باید هنگام تصمیم گیری به موقعیت مشابه (دفعه قبلی)توجه کنیم که چه اتفاقی افتاد و خاطره ها را خوب بررسی کنیم ،
باید هم به پیروزیها و هم به شکست ها توجه داشته باشیم تا بتوانیم تصمیم درست را بگیریم.

جلسه چهارم:مورخ۹۴/۰۹/۰۱عنوان :کارگاه آموزش مهارت های زندگی
محل برگزاری:افسریه،بین پانزده متری اول واتوبان
تاریخ اتمام کلاس:۱۱:۴۵ ساعت شروع کلاس:۸:۱۵
روان شناس:سرکار خانم اصغری نژاد
مددکاراجتماعی:سمیه کامرانپور

مباحث جلسه چهارم:تفکر خلاق و تفکر نقادانه
۷-تفکر خلاق:تقویت تفکر خلاق ما را در تصمیم گیری بهتر و حل مسئله کمک میکند.تفکر خلاق شخص را قادر
می سازد که از تجربیات قبلی خود استفاده کند و آن را با موقعیت های تازه ارتباط دهد.
ویژگیهای افراد خلاق:۱-افرادی با هوش بالاتر از متوسط ۲-علاقمند به نواوری،پیچیدگی واتخاذ تصمیم مستقل ۳- برای
این افراد اشیا پیچیده به اشیا و پدیده های ساده ارجحیت دارند ۴-این افراد خود مستقل عمل میکنند و تصمیم میگیرند و از
اطاعت و پیروی از دیگران دوری میکنند ۵-این افراد بین تفکرمنطقی و تفکر غیر منطقی یا پدیده های خیالی و عینی
هماهنگی ایجاد میکنند. ۶-افراد خلاق با انگیزه های درونی بیشتر سرو کار دارند تا با محرک های بیرونی مثل شهرت،
مقام،تحسین و…
برای ابراز تفکر خلاق فرد باید بتواند بدون هیچ ترس و اضطرابی عقاید خود را بیان کند ،باید فرصت و زمان کافی
داشته باشد چرا که محدودیت زمانی فشاری ایجاد میکند که مانع از تقویت تغکر خلاق میشود.
باید اشتباهاتی که از ما سر میزند را مهم بدانیم زیرا باعث هدایت تفکر به جلو میشود و برای پرورش فکر، حیاتی است.
علاوه بر این بدست آوردن موفقیت های جدید باعث یادگیری راه های تازه و به پرورش اعتماد به نفس کمک میکند.

۸- تفکر نقادانه : بعضی افراد ممکن است تصور کنند که به ایراد گرفتن و اشکال تراشی از ایده های دیگران تفکر
انتقادی می گویند. تفکر انتقادی:ایجاد و پرورش یک فاصله احساسی و عقلانی بین خودتان و ایده ها و نظرات است.
تلاش برای ایجاد ارزشیابی هایی منطقی و قابل اطمینان است تا ببینیم که چه چیزی را می توانیم منطقی باور کنیم و چه
چیزی را میتوانیم منطقی باور کنیم و چه چیزی را نمیتوانیم ،در تفکر انتقادی از ابزارهای علم و استدلال استفاده میشود.
بی تعصبی :کسی که میخواهد منتقدانه در مورد چیزی مثل سیاست یا مذهب فکر کند باید از تعصب به دور باشد،برای این
منظور باید قبول کند که ممکن است حق با دیگران باشد و خودش اشتباه فکر کند.
ما باید قبول کنیم که ممکن است حق به جانب طرف مقابل باشد و آن ها باید تلاش کنند که دلیل ادعای خود را ثابت کنند و
اگر این کار را نکردند می توانیم افکار و ادعاها را باطل کنیم.
گاهی بعضی افراد با اینکه می دانند چیز زیادی در مورد یک موضوع نمی دانند به پشتیبانی از آن برمی خیزند. کسی که
قصد تمرین کردن تفکر انتقادی را دارد نباید تصور کند که همه چیز را در مورد یک موضوع می داند چنین فردی باید
حتی به طرف مقابل در بحث اجازه دهد که نکته جدیدی در موضوع به او بیاموزد.
*احتمال قطعیت نیست{ ایده هایی هستند که درست اند و ایده هایی هم هستند که قطعا درست اند اما واقعیت این است که
نمی توانیم در مورد درستی اکثر مسائل قطعیت داشته باشیم}
وقتی کسی تفکر انتقادی را تمرین کند باید به یاد داشته باشد که می تواند یک نتیجه گیری داشته باشد احتمالا درست است
نه قطعا .

جلسه پنجم:مورخ۰۲/۰۹/۱۳۹۴
عنوان :کارگاه آموزشی مهارت های زندگی
محل برگزاری:افسریه،بین پانزده متری اول واتوبان
ساعت اتمام کلاس:۱۲ ساعت شروع کلاس:۸
روان شناس: سرکار خانم اصغری
مددکار اجتماعی:سمیه کامرانپور

مبحث جلسه پنجم: کنترل خشم وکنترل استرس
۹-کنترل خشم:خشم یک احساس پیچیده است که به صورت جسمانی و هیجانی ابراز میشود. خشم واکنش طبیعی
ارگانیسم نسبت به شرایط و موقعیت هایی که در آن دچار ناکامی می شویم و احساس تهدید می کنیم.
خشم و پرخاشگری با هم تفاوت دارد،پرخاشگری می تواند به شکل سوء استفاده کلامی ،تهدید کردن یا اعمال آسیب زننده
باشد ولی خشم یک احساس است که الزاماٌ منجر به پرخاشگری نمی شود.
*زمانیکه شدت خشم بیش از حد باشد و به طور مکرر رخ دهد و به شیوه نامناسب ابراز شود مشکل ساز می شود. خشم
و عصبانیت موقعی بروز می کند که افراد از انجام کاری که می خواهند منع شده یا مجبور به انجام کاری برخلاف تمایل
خود می شوند و به عبارتی مورد سوء استفاده قرار می گیرند.
۴ نوع شخصیت در مقابل خشم وجود دارد:
۱-شخصیت پرخاشگر:وقتی خشمگین می شوند با صدای بلند و کلمات رکیک با طرف مقابل صحبت می کند.
۲-شخصیت منفعل:این شخصیت در برابر شخصی که او را خشمگین کرده سکوت می کند و از حق خود دفاع نمی کند.
۳-شخصیت منفعل-پرخاشگر:این شخصیت ها در برابر کسانی که از آنها خشمگین می شوند سکوت می کنند اما اهل
غیبت کردن و زیر آب زدن هستند به دلیل اینکه توانایی مقابله با آن فرد را ندارند.
۴-شخصیت جرات مندانه: این گروه در برابر مشکلات بر خود مسلط هستند، می توانند با روش های معقولانه از خود
دفاع کنند و می توانند بیشترین سطح سازگاری را با دیگران داشته باشند.
سیر به وجود آمدن خشم:ماشه چکان>افکار>احساس>رفتار>پیامد
ماشه چکان >چه چیزی باعث می شود خشمگین شویم(علت خشم)
افکار>بلافاصله در آن لحظه به چه چیزهایی فکر می کنیم(برداشت)
احساس>در درون چه اتفاقی می افتدو نسبت به افکار چه احساسی پیدا می کنیم.(دلخوری،ناراحتی،….)
رفتار>عمل ما در مقابل افکار و احساس (داد زدن قهر کردن،….)
“مدیریت خشم”
*قبل اینکه جر و بحثی را شروع کنید ،با خود فکر کنید آیا موضوع واقعا ارزشش را دارد که شما را عصبانی کند؟
*به نشانه های بروز خشم دقت کنید،در هنگام خشم ابتدا نشانه های آغازین و هشدار دهنده بروز می کند با شناخت این
نشانه ها مثل افزایش فشارخون،منقبض شدن عضلات،و… می توان از شدت خشم خود را کنترل کنید،ادامه صحبت تان را
به زمان دیگری موکول کنید.
*احساس منفی خود را بیان کنید،مثلابگویید زمانی که به حرف های من توجهی نمی کنیدناراحت می شوم.

کنترل استرس:راه هایی برای مقابله با استرس:
۱-به خدا توکل کنیم
۲-عوامل استرس زا را کم کنیم،باید این عوامل را از زندگی خود حذف کنیم
۳-از وقایع اطراف خود با اطلاع باشیم
۴-از وضعیت جسمی خود آگاه باشیم(آگاهی از نشانه هایی مثل سردرد،آشفتگی،درد معده ،سرماخوردگی،خستگی زیاد
۵-برنامه های زندگی را اولویت بندی کنیم
۶-وقت خود را تنظیم کنیم،به موقع از خانه خارج شویم
۷-شب ها به موقع و به اندازه کافی بخوابیم و صبخ ها زود از خواب بیدار شویم
۸-عادت های استرس زای خود را عوض کنیم
۹-از معاشرت با افراد استرس زا بپرهیزیم
۱۰-از رقابت با دیگران خودداری کنیم
۱۱-به چشمان خود استراحت بدهیم
۱۲-مشکلات را بپذیریم
۱۳-ورزش کنیم
۱۴-قدم بزنیم و به طور صحیح تنفس کنیم
۱۵-به تغذیه خود برسیم
۱۶-با آرامش غذا بخوریم
۱۷-روابط اجتماعی خود را گسترش دهیم
۱۸-هیجانات سرکوب شده خود را تخلیه کنیم(مثلا نوشتن احساساتمان در دفترچه یا صحبت کردن در نوار)
۱۹-مثبت بیندیشیم
۲۰-روی موضوع آرامش بخش تمرکز کنیم
۲۱-به زمان حال فکر کنیم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *